Czy pompa ciepła musi stać w pomieszczeniu ogrzewanym?

„Pompa ciepła nie musi być umieszczona w pomieszczeniu ogrzewanym. Co ważne, nie wymaga ona także żadnego specjalnego pomieszczenia. Innymi słowy, nie na konkretnych wytycznych co do tego, w jakim pomieszczeniu powinna być ustawiona. Decydując o umiejscowieniu pompy ciepła, przede wszystkim pod uwagę wziąć należy takie czynniki jak wielkość całego systemu oraz poziom hałasu, jaki pompa generuje w trakcie swojej pracy. Nie bez znaczenia jest również łatwy dostęp do urządzenia.

Montaż pompy ciepła wewnątrz budynku

Pompa ciepła przeznaczona do montażu wewnątrz budynku ma wielkość średniej wielkości lodówki. W zależności od konkretnego systemu grzewczego urządzenia wymagana jest inna ilość osprzętu. Jeśli instalacja rozbudowana jest o klasyczne grzejniki, wówczas niezbędne jest znalezienie dodatkowego miejsca na osobną pompę obiegową oraz zbiornik buforowy. Jak wspomniano na początku, wybierając miejsce do montażu pompy ciepła, pamiętać trzeba o generowanym przez nią hałasie. Choć nie jest to urządzenie bardzo głośne, to przy dłuższej pracy wydawany dźwięk może być dość irytujący. Dlatego pompy ciepła nie powinno się montować w pobliżu sypialni i salonu. Urządzenie powinno być jak najbardziej oddalone od tych pomieszczeń.

Montaż pompy ciepła na zewnątrz budynku

Na rynku dostępne są modele pomp ciepła, które przeznaczone są do montażu zewnętrznego. Urządzenia te charakteryzują się odporną budową, która najczęściej wykonywana jest z metalu zabezpieczonego wytrzymałą powłoką ochronną. Zabezpiecza ona pompę ciepła przed negatywnymi działaniami warunków atmosferycznych. Jeśli planuje się montaż pompy ciepła na zewnątrz, to najlepiej będzie umieścić ją przy ścianie zewnętrznej. Zapewni to dobre połączenie z instalacją dolnego źródła. Pamiętać jednak trzeba, że odległość między pompą a ścianą wynosić powinna od 30 do 150 cm. Dzięki temu urządzenie będzie mogło pobierać powietrze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Jak zatem widać, pompa ciepła powietrze woda wcale nie muszą być montowane w pomieszczeniu ogrzewanym. Dla urządzenia można znaleźć takie miejsce, które będzie najbardziej optymalne.”